This search form (with id 1) does not exist!

Diepenveen in cijfers

Staat van Diepenveen 2016

Op deze pagina vind je de informatie  (cijfers) van de website “De Staat van Deventer”, voor wat betreft Diepenveen, steeds in relatie tot het totaal van de stad Deventer. De data is opgehaald in januari 2017. Voor alle verdere informatie, zie de link hier.

Inwoners

In 2016 wonen er 4569 mensen in Diepenveen, waarvan 4254 in het dorp, 117 in Rande en 198 in Tjoene. Op het totaal van 98.862 inwoners in heel Deventer woont dus 4,6% in Diepenveen. Het inwonersaantal van 2005 tot 2016 vind je hier.

Huishoudens

Diepenveen kent in 2016 1872 huishoudens, met 1759 woonachtig in het dorp, 48 in Rande en 74 in Tjoene, op een totaal aantal huishoudens in Deventer van 42.685. Hier vind je het overzicht van de huishoudens tussen 2005 en 2016.

Onderverdeling

We onderscheiden drie groepen in het aantal inwoners: Jongeren, Beroepsbevolking en Ouderen. De onderverdeling in 2016 in Diepenveen is als volgt: 22,2% jongeren, 50,2% potentiele beroepsbevolking en 27,6% ouderen. Diepenveen wijkt af van de verdeling van Deventer totaal: bijna 60% potentiele beroepsbevolking en bijna 17% ouderen.

Inkomens

Diepenveen doet het goed wat betreft de inkomenssituatie van de inwoners, in vergelijking met Deventer totaal. Op alle indicatoren zoals % uitkeringen algemene bijstand, % langdurig werkzoekenden of % uitkeringen arbeidsongeschiktheid staat het dorp er positiever voor dan het geheel van Deventer. Het overzicht vind je met deze link.

Wonen

In 2016 staan er 1972 woningen in Diepenveen, waarvan 1837 in het dorp, 57 in Rande en 78 in Tjoene. Het totaal aantal woningen in heel Deventer is 43.643, ofwel nog geen 5% staat in Diepenveen (zie deze link). Maar wonen in Diepenveen is niet voor iedereen weggelegd, zo blijkt onder meer uit de gemiddelde WOZ. Diepenveen scoort van alle wijken en dorpen gemiddeld de hoogste WOZ, met Euro 309.300. Ter vergelijking: de gemiddelde WOZ in Deventer is Euro 186.400 en in wijken als Borgele Platvoet en Keizerslanden is dat Euro 154.900 en Euro 135.700 respectievelijk. Diepenveen kent ook relatief veel koopwoningen tegenover huurwoningen, want bijna 73% van alle woningen is koop. Voor Deventer als geheel is dat 57%, zie deze link.

Woningbezetting

Gemiddeld wonen er 2,32 mensen in een woning in Diepenveen, met 2,9 in het dorp, 2,05 in Rande en 2,54 in Tjoene. Voor Deventer totaal is de woningbezetting 2,27 mensen. Hier vind je de link voor meer cijferinformatie over de afgelopen jaren.

Elektriciteit en gas

Als we kijken naar Diepenveen wat betreft het verbruik van elektriciteit en gas, zien we dat dat gemiddeld hoger ligt dan dat van Deventer als geheel. Dat geldt voor 2016, maar eigenlijk ook voor de voorgaande jaren, zoals hier te lezen is.

Uitstoot CO2

Ook wat betreft de uitstoot van CO2 blijkt Diepenveen hoger te scoren dan Deventer. Opvallend is de hoge uitstoot in Rande en Tjoene die de afgelopen jaren is toegenomen, in tegenstelling tot het dorp Diepenveen. Bekijk hier de opgehaalde data.

Personenauto’s per huishouden

Het aantal auto’s per huishouden in Diepenveen is 1,3 in 2016 tegenover 0,9 in Deventer als geheel. Ofwel de Diepenveners hebben (gemiddeld) meer dan 1 auto per huishouden. Dat is niet nieuw zoals je kunt lezen hier.

Economische cijfers

In 2015 (!) waren er 283 bedrijven gevestigd in Diepenveen, waarvan 227 in het dorp, 22 in Rande en 34 in Tjoene. In heel Deventer is het aantal bedrijfsvestigingen 6.326, zoals je hier kunt lezen. Het aantal werkzame personen in Diepenveen in 2015 was 767, met 657 in het dorp, 38 in Rande en 72 in Tjoene. Voor Deventer totaal is dat 43.770. Voor een overzicht van de afgelopen jaren klik hier.