This search form (with id 1) does not exist!

Regiotaxi in Salland

Provincie Overijssel heeft twee overzichten beschikbaar gesteld over het gebruik van de regiotaxi in Salland (West Overijssel). Eerst het overzicht van aantal reizigers voor het OV (openbaar vervoer) deel van de regiotaxi.

In 2017 vervalt het OV deel van de regiotaxi, maar voor Diepenveen maakt dat nauwelijks wat uit. Vervolgens het overzicht wat betreft de WMO Regiotaxi reizigers.

Het WMO deel van de Regiotaxi is belangrijk voor Diepenveen en voor Deventer, omdat hier de verwachte vergrijzing van de bevolking in het dorp invloed gaat hebben en omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de bekostiging van het WMO vervoer. Zie voor meer informatie de pagina Achtergrondinformatie.