Achtergronden

Feiten en cijfers

Op deze pagina vind je heel veel achtergrondinformatie over Diepenveen, over mobiliteit, over duurzame oplossingen en toepassingen, maar ook gewoon feiten en cijfers over inwoners, woningen en vervoer.

Omdat deze achtergrondinformatie stap voor stap opgebouwd wordt, beginnen we eerst met de bus.

Openbaar vervoer

Voor alles over buslijn 161, klik hier. Naast openbaar vervoer is er natuurlijk ook (nog) de regiotaxi. Informatie over zowel het OV deel als het WMO deel van de regiotaxi, met overzichten voor heel Salland vind je met deze link

Staat van Diepenveen

Aan de hand van de belangrijke website De Staat van Deventer is een cijfermatig overzicht voor Diepenveen opgesteld, steeds in relatie tot Deventer als geheel. Alles over aantallen inwoners, huishoudens, woningen, inkomens, maar ook uitstoot CO2 en dergelijke is verzameld. Om meer inzicht te verstrekken is in bijlagen ook de situatie van voorgaande jaren weergegeven. Met andere woorden, de Staat van Diepenveen in cijfers, dus. Klik hier voor deze aparte pagina.

DOP en Dorpsvisie

Voor het dorp is in 2013 een dorpsvisie opgesteld, dat op 8 oktober van dat jaar goedgekeurd is door B&W van Deventer. Het document van de dorpsvisie bevat ook het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Ons Diepenveen 2020 dat door de inwoners, ondernemers en instellingen van Diepenveen gemaakt is. Op verschillende werkvelden zijn groepen van betrokken Diepenveners aan de slag gegaan om resultaten te boeken. In 2016 zijn echter veel van deze activiteiten afgerond of gestopt. De groep Diepenveen van Boven die zich bezig houdt met wonen, woningvoorraad en aanverwante zaken, gaat – mede vanwege Duurzame Mobiliteit – opnieuw starten met haar werkzaamheden ten behoeve van de toekomst van Diepenveen. Zie hiervoor ook de Groep VAN BOVEN op deze website.

Resultaten bewonersonderzoek Mobiliteit 2013 en 2015

In deze link vind je de resultaten van het bewonersonderzoek Deventer en Diepenveen wat betreft mobiliteit en openbaar vervoer in 2013 en 2015.