This search form (with id 1) does not exist!

Londense bussen rijden op biobrandstof van koffiedik

London

In London rijden meerdere bussen sinds vorige week op biobrandstof dat gemaakt is van onder andere koffiedik. Deze nieuwe combinatie voor biobrandstof zorgt voor een CO2-reductie van maar liefst 15 procent.

Biobrandstof

De biobrandstof waar de bussen op rijden is gemaakt door het bedrijf Bio-Bean. De brandstof is een mengsel van koffiedik en diesel. Deze pilot staat nog in het beginstadium. Bio-Bean zegt dat ze momenteel genoeg biobrandstof hebben geproduceerd om één bus een jaar lang te voorzien. Per busrit zorgt de biobrandstof met koffiedik voor een CO2-reductie van 10 tot 15 procent.

London

Iedereen die in London is geweest weet hoe druk het verkeer van London is. Dit zorgt voor onzuivere lucht boven de hoofdstad. Transport for London, de openbaarvervoermaatschappij van London, werkt al een tijd met biobrandstof dat gemaakt wordt van restproducten zoals kookolie. De brandstof gemaakt van koffiedik is een nieuwe combinatie voor de vervoerder.

Koffie

Verenigd Koninkrijk drinkt erg veel koffie. Gemiddeld worden er 55 miljoen kopjes koffiegedronken per dag. Dit resulteert in 200.000 ton aan koffieafval per jaar. Volgens Bio-Bean zijn er 2,55 miljoen kopjes koffie nodig om een jaar lang een bus van de nieuwe vorm van biobrandstof te voorzien.

Subsidie kennis ondersteuning Nieuwe Mobiliteit

Subsidie

Voor heel veel kan je tegenwoordig een subsidie aanvragen. Subsidie is een tegemoetkoming in kosten, dus dat houdt in dat het een uitkering is die gegeven wordt. Het is overigens mogelijk om zo ook subsidie aan te vragen voor kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie Nieuwe Mobiliteit

Iedereen kan de subsidie voor kennis ondersteuning nieuwe mobiliteit aanvragen. Wel is het zo dat diegene die deze subsidie wil aanvragen een plan in gedachten moet hebben om Nieuwe Mobiliteit in Overijssel te realiseren. Daarnaast heeft de subsidieaanvrager hulp nodig bij het opstellen van de businesscase. De deskundige die hierbij helpt moet ervaring hebben met het opstellen van een businessscase of over mobiliteit. Je geeft een verwijzing naar twee referentieprojecten van de deskundige.

Aanvragen

Het formulier is aan te vragen via het aanvraagformulier Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel. De aanvraagformulieren zijn digitaal aan te vragen. Je kan hiervoor inloggen, maar dat is niet verplicht. Je kan inloggen met DigiD (voor particulieren) of met eHerkenning (voor medewerkers  van organisaties met eHerkenning). Het voordeel van inloggen is wel dat u het formulier niet per se in een keer hoeft in te vullen en meteen hoeft te versturen. Je kan het formulier dan tussentijds opslaan en er een andere keer mee bezig. Dit voordeel heb je niet als je niet inlogt, want dan moet je het formulier direct invullen en meteen versturen.

Meer informatie

Alle uitgebreide informatie over het aanvragen van de subisidie voor kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit is te vinden op de volgende website: https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Mrm/kennis-ondersteuning/

BYD levert elektrische midibussen voor Connexxion

BYD Midibussen

In de zomer van 2018 krijgt Connexxion Noord-Holland Noord er 21 elektrische midibussen bij. BYD levert deze midibussen. BYD is de grootste fabrikant van elektrische bussen van de wereld.

Midibussen

Tijdens de Busworld beurs in België werden de midibussen voor het eerst getoond. De midibussen hebben maar liefst een lengte van 8,75 meter. Verder beschikken de bussen over 26 zitplaatsen en is er in totaal ruimte voor ongeveer 50 passagiers per bus.

Connexxion kiest voor BYD

Eric van Eijndhoven, directeur openbaar vervoer bij Connexxion, vertelt in een persbericht waarom er gekozen is voor BYD. “De bewezen kwaliteit en leidende rol die BYD speelt op het gebied van elektrisch aangedreven bussen en batterijtechnologie waren de hoofdredenen waarom wij voor BYD hebben gekozen.” Connexxion is vereerd om als eerste busmaatschappij gebruik te mogen maken van dit nieuwe busmodel. Volgens Eric van Eijndhoven heeft niet alleen het milieu baat bij de duurzame manier van openbaar vervoer, maar ook de passagiers.

BYD

BYD Europe is blij met de keus van Connexxion. Dit bewijst maar weer dat het nieuwe model van BYD, een middelgrote bus geschikt voor vele doeleinden, een geweldige aanvulling is op het modellenprogramma. De bus voldoet aan alle verwachtingen en eisen van de busmaatschappijen, is emissievrij en zeer comfortabel voor de passagiers.

 

Bron en Afbeelding: BYD

De trein van de toekomst

ToekomstTrein

Het is onvermijdelijk dat NS zich inzet op duurzame energie. De NS-treinen zullen eerder dan gepland rijden op groene stroom, wat wordt opgewekt door windmolens in Nederland.

Zonne-energie

Zonne-energie. Dat is waar NS op gaat inspelen. Het is de bedoeling dat in de toekomst de ruimte tussen dak en raam wordt uitgerust met flexibele zonnecellen. De stroom die zo wordt opgewekt kan vervolgens direct worden gebruikt door de passagiers. De toekomstige coupés zullen namelijk gaan beschikken over USB-ingangen. Zo kunnen de passagiers hun smartphone onderweg opladen met zonne-energie.

Inrichting

Ook de inrichting van de trein zal in de toekomst worden aangepakt. NS is van plan verschillende ruimtes in te richten waar passagiers kunnen staan op een comfortabele manier. Er zullen hiervoor kussens tegen de muren worden gemonteerd waar de passagiers tegenaan kunnen leunen. NS hoopt hierdoor de sociale interactie tussen passagiers te bevorderen.

Deelinitiatieven op school

Kinderen delen

Hoe mooi is het om als school te werken aan sociale vaardigheden en wereldwijde thema’s zoals armoedebestrijding, milieu en vrede? Jong gedeeld is oud gedaan! In België zijn steeds meer scholen druk bezig met delen. Naast de standaard vakken leren de kinderen omgaan met anderen en krijgen zij iets mee over de huidige samenleving. Ik Deel is de naam van het initiatief.

Waarom DEELnemen?

Delen is niet altijd in materialen maar kan ook met kennis en vaardigheden gebeuren. De term duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze huidige samenleving. Echter is deze term zo breed dat op allerlei vlakken hierop kan worden ingespeeld. Denk hierbij aan het milieu of rechtvaardigheid. Deelinitiatieven worden ook steeds meer een begrip. Elke dag wordt het helpen van anderen belangrijker. We werken immers samen aan een betere wereld. Bij deelinitiatieven komen veel verschillende sociale vaardigheden kijken die later goed van pas komen zoals communicatie, onderhandelen en natuurlijk delen. ‘Ik Deel’ omvat al deze thema’s in een compact leerpakket.

Sociale vaardigheden

Om te delen moet je kunnen samenwerken ongeacht de sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf op een assertieve manier kan opstellen en met respect omgaat met anderen. Dit zijn enkele sociale vaardigheden die het kind ontwikkelt tijdens het leren delen. Omdat het kind met delen altijd in contact komt met een ander leren beide partijen omgaan met elkaar. Zo leren zij ook omgaan met kritiek, het vragen om hulp en zorg opbrengen voor iemand anders.

Anders maar lekker van de Kriek

Een voorbeeld van een deelinitiatief op school is het ‘Workshopfestival Le Petit Monde’. Op dit festival waren verschillende deel-activiteiten waar zoals kinderen als ouders aan mee konden doen. Zo was er het repair café. Dit was een plek waar handige vaardigheden werden gedeeld en spullen werden gemaakt. Ook was er een boekenruil waar boeken werden gedeeld en voorgelezen en waren er de ‘Naaimadammen’ die oude broeken, tassen en T-shirts maakten.

Ik Deel

 

Bron: ikdeel.be 

 

CROW deed onderzoek naar Autodelen

Autodelen

Het concept autodelen in Nederland blijft snel groeien. De groei van deelauto’s is het sterkst in de vier grote steden en is vooral te danken aan autodeel platforms. CROW-KpVV deed hier onderzoek naar.

Groei in G4-gemeenten

De sterkste groei van deelauto’s vindt plaats in de G4-gemeenten. Hiermee bedoelen we de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De sterke groei is vooral te danken aan autodeel platforms zoals Vincent deelt auto’s. Dit zijn platforms die particulieren auto’s laat delen met anderen. Het aantal roundtrip deelauto’s neemt ook toe, maar minder sterk.

Voordelen van autodelen

Wanneer je auto’s deelt, maak je over het algemeen minder autoritten. Mensen die deelnemen aan autodelen maken vaker gebruik van het openbaar vervoer of gaan met de fiets. Op deze manier draagt autodelen bij aan een lager autogebruik en -bezit. Dit draagt niet alleen bij aan minder geparkeerde auto’s maar ook aan een schoon milieu.

Dankzij de inzet van deelauto’s kunnen veel steden ruimte besparen. Daarnaast zijn deelauto’s vaak schoner dan de gemiddelde auto. Dit komt omdat deelauto’s vaak kleiner, nieuwer en zuiniger zijn. Ook is maar liefst 4 procent van de deelauto’s elektrisch. Dit ten opzichte van de 1 procent elektrische auto’s in Nederland is erg positief.

Roundtrip autodelen

Roundtrip deelauto’s zijn de klassieke vorm van autodelen. Bij deze manier beheren aanbieders verschillende deelauto’s die een vaste parkeerplaats hebben en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Aanbieders van roundtrip autodelen zijn Greenwheels en ConnectCar. Roundtrip aanbieders zetten vooral in op de groei van het aantal gebruikers. Het gebruik per auto ligt bij deze aanbieders hoger dan dat van auto’s van autodelen platforms wordt aangeboden.

Vormen van autodelen

Er zijn diverse vormen van autodelen:

 • Roundtrip autodelen (klassieke autodelen)
  Deze manier is hierboven besproken.
 • Oneway autodelen
  Deelauto’s kunnen ook voor een enkele reis gebruikt worden.
 • Autodeel platforms (peer-2-peer)
  particulieren bieden hun auto voor verhuur aan op een online platform.
 • Local communities (particulier autodelen)
  autodelen met buren, vrienden of familie. Alle kosten worden gedeeld.
 • Business autodelen (zakelijk autodelen)
  de manier van autodelen is speciaal bedoeld voor bedrijven en hun werknemers.
Autodeelgemeenten scoren goed op duurzaamste mobiliteit

Tijdens het bekend maken van de nieuwe deelautocijfers is ook de prijs uitgereikt aan de gemeente met de duurzaamste mobiliteit. Hierbij zijn alle gemeenten beoordeeld op 14 indicatoren (ook deelauto’s) en op het mobiliteitsplan. De top drie duurzaamste gemeenten scoren ook alle drie hoog op autodelen.

CROW

CROW is een non-profit kennispartner van overheden, adviesbureaus en aannemers. Samen met het werkveld verzamelen zij kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals. CROW werkt nauw samen met het werkveld om zo te zorgen voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen.

Gemeente Utrecht wint duurzame mobiliteitsprijs 2017

gemeente UtrechtwinnaarFoto: Wim van Tilburg (CROW-KpVV) overhandigt de trofee aan de winnaar: Mark Degenkamp (links) en Robert Hoenselaar (midden), beide van de gemeente Utrecht

Tijdens het symposium van Duurzaamheid in Mobiliteitsbeleid van CROW-KpVV is gemeente Utrecht uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente Utrecht neemt hiermee de ereplaats over van gemeente Harlingen, die vorig jaar won.

Gemeente Utrecht

Gemiddeld scoorde gemeente Utrecht met een 6,9 het hoogst op de totale duurzaamheidsscore. Deze totaalscore is opgebouwd uit verschillende deelscores. Utrecht scoorde vooral hoog door het lage aandeel autogebruik en de grote hoeveelheid deelauto’s en laadpalen. Hiermee scoorde zij op deze deelscore met een 8,9.

Ook het mobiliteitsplan dat vorig jaar werd gelanceerd scoorde erg goed met een 7,9: “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen”.

Natuurlijk zijn de effecten die op de straat zelf worden vernomen het belangrijkst. Door de goede beschikbaarheid per openbaar vervoer, het klimaat (CO2-emissie door autoverkeer in Utrecht) en de verkeersveiligheid scoorde de gemeente hier ook goed op. Helaas is de bereikbaarheid met auto slechter. Ook de geluidsoverlast en luchtkwaliteit werden niet goed beoordeeld. Gelukkig werden deze cijfers gecompenseerd door de bovengenoemde cijfers.

Tool Duurzaamheidsscore

CROW-KpVV heeft de ‘Duurzaamheidsscore’ ontwikkeld voor gemeenten. Met deze tool kan een gemeente zich op 22 achterliggende indicatoren eenvoudig en objectief benchmarken. De Duurzaamheidsscore is nuttig om nieuwe duurzame beleidsmaatregelen te vinden en is interessant voor de bewoner. Bekijk uw gemeente via de Duurzaamheidstool hier.

CROW

CROW is een non-profit kennispartner van overheden, adviesbureaus en aannemers. Samen met het werkveld verzamelen zij kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals. CROW werkt nauw samen met het werkveld om zo te zorgen voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen.

Toyota en Mazda gaan samen elektrische auto’s maken

Toyota brand

De automerken Toyota en Mazda hebben een deal gesloten met Denso Corporations, fabrikant van auto-onderdelen. Samen richten ze een nieuw bedrijf op, dat alle nodige technologie voor het ontwikkelen van de elektrische auto zal gaan verzorgen.

EV Common Architecture Spirit

Het nieuwe bedrijf zal gaan onder de naam: EV Common Architecture Spirit waarbij Toyota een aandeel heeft van 90%. Mazda en Denso verdelen de overige aandelen van 10%.

Elektrische Auto’s

De partijen zijn van plan verschillende elektrische modellen te onthullen, van SUV’s tot sedans. De nieuwe auto’s zullen gebruik maken van Toyota’s modulaire platform, waar ook de Prius op is gebaseerd.

Toyota en Mazda

Op het gebied van elektrische mobiliteit moet zowel Toyota als Mazda nog hard aan de slag. Toyota is tot nu toe vooral gericht op waterstof, maar eerder dit jaar werd aangekondigd dat het in 2022 een elektrische auto op de markt zal brengen.

In 2019 komt Mazda met een elektrische auto op de markt. Mazda streeft ernaar om in 2030 al zijn modellen in een elektrische uitvoering aan te kunnen bieden.

 

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Grote bedrijven stappen grotendeels over op elektrisch rijden

ElektrischeAutoinitiatief

De helft van de auto’s op de wegen is in bezit van bedrijven. Daarom hebben een tiental bedrijven waaronder IKEA, Unilever, Vattenfall en Deutsche Post NL belooft dat 100% van de personenauto’s in 2030 elektrisch aangedreven zullen zijn.

Overige bedrijfsvoertuigen

Vrachtwagens met een gewicht tussen de 3,5 en 7,5 ton zullen in 2030 voor de helft elektrisch aangedreven zijn. Wanneer deze bedrijven een taxi bestellen of een auto huren zal dit uiteraard ook om een elektrische variant gaan. Verder beloven de bedrijven aan de slag te gaan met het inrichten van de infrastructuur zoals het plaatsen van voldoende laadpalen voor de voertuigen. Medewerkers van de bedrijven zullen actief worden ingelicht over de mogelijkheden van elektrisch rijden.

Mobiliteitsinitiatief

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in mobiliteitsinitiatief EV100. De oprichters vinden dat het vooralsnog het enige zakelijke initiatief is dat het rijden met elektrische voertuigen stimuleert. “’Het is zaak om van elektrische rijden de nieuwe standaard te maken”. De tien initiatiefnemers zijn van mening dat de transportsector nog altijd het meest vervuilend is. Om alles echt in beweging te krijgen moet er daarom fors meer vraag komen naar elektrische auto’s.

Economische voordelen

Economisch gezien heeft het elektrisch rijden ook zo zijn voordelen. De extra vraag leidt mogelijk tot lagere kosten voor automakers om elektrische auto’s in de markt te zetten, omdat ze op grotere schaal kunnen produceren. De collectieve inkoopkracht wordt daardoor benadrukt door de initiatiefnemers.

 

Bron: NU.nl

Standford University onderzoekt overstap naar volledig duurzame energievoorziening

Standford Onderzoek

Stanford University heeft grootschalig onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe 139 landen, inclusief Nederland, in 2050 de overstap kunnen maken naar een volledig duurzame energievoorziening.

Onderzoek

Volgens de onderzoekers zijn de kwesties zowel technisch als economisch haalbaar. Ondanks dat de transitie 27 miljoen banen zal gaan kosten komen er ruim 52 miljoen nieuwe banen bij. Er wordt gesteld dat de mondiale energievraag hierdoor met 42 procent zal gaan dalen.

13 procent van de wereldwijde energievraag is momenteel afkomstig van mijnen, transporteren en raffineren van fossiele brandstoffen. Door alleen duurzame energiebronnen te gebruiken zal dit wegvallen. Daarnaast wordt er verwacht dat de opwarming van de aarde zich zal beperken met 1,5 graden Celsius en 3,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen.

Nederland

De roadmap voor Nederland stelt dat offshore windparken 42% van onze energie kunnen voorzien. Dit zijn windparken gebouwd in de zee. Hiervan kan zonne-energie ruim 39% voor zijn rekening nemen. Ook kunnen wij een deel van onze zonne-energiecapaciteit realiseren door gebruik te maken van drijvende zonneparken op de Noordzee, aldus de onderzoekers.